aksamitna rewolucja


aksamitna rewolucja
aksamitna rewolucja {{/stl_13}}{{stl_7}}'obalenie dotychczasowego ustroju i przejęcie władzy metodami pokojowymi przez opozycję (zwłaszcza w odniesieniu do wydarzeń w Czechosłowacji w 1989 roku) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Rok 1989 miał być również dla nich [=Rumunów] momentem „aksamitnej rewolucji”. (Ż) {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • rewolucja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. rewolucjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} obalenie istniejącego ustroju i wprowadzenie nowego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rewolucja burżuazyjna, socjalistyczna, bolszewicka.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień